Wnioski Unijne dla Firm w 2024 Roku: Szanse na Rozwój i Innowacje

Unia Europejska oferuje przedsiębiorcom szeroką gamę programów wsparcia, które mogą znacząco przyczynić się do rozwoju i innowacji w firmach. Rok 2024 przynosi nowe możliwości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z różnych regionów Polski. W tym artykule podsumujemy najważniejsze dostępne wnioski unijne, które mogą pomóc Twojej firmie w osiągnięciu nowych celów biznesowych.

Lista Dostępnych Wniosków

 1. Działanie 01.12 Cyfrowe MŚP (Warmińsko-Mazurskie)
  • Termin naboru: 25 czerwca – 23 lipca 2024 r.
  • Opis: Program wspiera wdrażanie zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak automatyzacja i robotyzacja procesów.
  • Poziom dofinansowania: Maksymalnie 85%, minimalny wkład własny to 15%.
  • Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. Ścieżka SMART / Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
  • Termin naboru: 27 czerwca – 24 października 2024 r.
  • Opis: Program wspiera działalność innowacyjną, umożliwiając rozbudowę projektów o różne obszary niezbędne do rozwoju przedsiębiorstw.
  • Poziom dofinansowania: Maksymalnie 80%, różny dla poszczególnych modułów.
  • Dla kogo: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe z całej Polski.
 3. Działanie 01.03 Wsparcie Rozwoju i Konkurencyjności MŚP (Podkarpackie)
  • Termin naboru: 1 września – 30 września 2024 r.
  • Opis: Program oferuje bezzwrotne dotacje na inwestycje firm zlokalizowanych w województwie podkarpackim.
  • Poziom dofinansowania: Do 70% kosztów netto inwestycji.
  • Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w przygranicznych gminach województwa podkarpackiego.
 4. DIG.IT Transformacja cyfrowa polskich MŚP
  • Termin naboru: II / III kwartał 2024
  • Opis: Program oferuje bezzwrotne dotacje na inwestycje firm zlokalizowanych w województwie podkarpackim.
  • Poziom dofinansowania: 50% – 70% kosztów netto projektu.
  • Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu.
 5. Działanie 1.5 Wdrożenie rozwiązań w zakresie przemysłu 4.0 konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego.
  • Termin naboru: 16 września – 30 września 2024 r.
  • Opis: Inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0 (rozumianego jako zmiany polegające przede wszystkim na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych, przekształcenie firm na cyfrowy łańcuch dostaw)
  • Poziom dofinansowania:
   • mikro i małe przedsiębiorstwa – max. 60%,
   • średnie przedsiębiorstwa – max. 50%,
   • pomoc de minimis – max. 85%
  • Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na dzień złożenia wniosku posiadają siedzibę lub oddział, bądź w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.
 6. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – Działanie 1.2 FEPW 2021-2027
  • Termin naboru: 1 sierpnia – 26 września 2024 r.
  • Opis: Kompleksowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. 
  • Poziom dofinansowania:
   • do 85% z pomocy de minimis na usługi doradcze
   • do 70% w przypadku kosztów inwestycyjnych w charakterze dotacji warunkowej
  • Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego
 7. Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (Subregion Południowy)
  • Termin naboru: 27 czerwca do 27 sierpnia 2024 r.
  • Opis:Celem działania jest rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje produkcyjne.
  • Poziom dofinansowania:
   • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi : 8 000 000 PLN
   • Maksymalna wartość dofinansowania – 500 000 PLN
   • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotna, wsparcie wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.
  • Dla kogo: MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie Subregionu Południowego (powiat: głubczycki, nyski i prudnicki).
 8. Działanie 3.01 KREDYT EKOLOGICZNY
  • Termin naboru: 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.
  • Opis: Kredyt ekologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.
  • Poziom dofinansowania: od 15 proc. do 80 proc. w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.
  • Dla kogo:
   • przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru),
   • spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014,
   • posiadają zdolność kredytową.

Podsumowanie

Rok 2024 to doskonały czas na rozwój Twojej firmy dzięki wsparciu unijnemu. Dzięki różnorodnym programom, przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji, które mogą znacząco wpłynąć na ich działalność. Niezależnie od branży, każdy przedsiębiorca znajdzie coś dla siebie – od cyfryzacji, przez rozwój badań, aż po transformację ekologiczną.

Nie przegap swojej szansy na rozwój i innowacje! Skorzystaj z dostępnych wniosków unijnych i zainwestuj w przyszłość swojej firmy. Dzięki wsparciu unijnemu, Twoja firma może osiągnąć nowe poziomy efektywności i konkurencyjności na rynku. Zainwestuj w technologie, badania i rozwój, aby sprostać wyzwaniom przyszłości.

Aby uzyskać więcej informacji przejdź do zakładki z wnioskami unijnymi i zapoznaj się naszym zespołem doradców.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *